AZ EN RU

Keyfiyyət siyasəti

Keyfiyyət siyasəti

“Meqa Həyat Sığorta” ASC Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanun və normativ tələblərinə əməl etməklə, şirkətin fəaliyyətində maraqlı olan bütün tərəflərin tələb və gözləntilərini nəzərə almaqla müxtəlif çeşidli həyat sığorta məhsulları və xidmətləri təklif edir.

Fəaliyyətində keyfiyyət və səmərəliliyi daim təkmilləşdirərək Şirkət aşağıdakı öhdəlikləri qəbul edir:

  • Qanuni və normativ tələblərə uyğunluq: Həyat sığorta şirkəti olaraq fəaliyyəti ilə bağlı qanuni və tənzimləyici tələbləri qəbul edir və icrasını təmin edir.
  • Maliyyə məsuliyyəti: Fəaliyyətinin şəffaflığını və yüksək maliyyə sabitliyini bütün maraqlı tərəflərə nümayiş etdirmək  məqsədilə,  hər il  maliyyə fəaliyyətinin və hesabatlılığının Beynəlxalq Maliyyə Standartlarına uyğunluğu üzrə dünyanın aparıcı auditor şirkətləri tərəfindən audit olunur.   
  • Xidmət effektivliyi: Göstərilən xidmətlərin səmərəliliyini və keyfiyyətini təmin etmək üçün şirkət əməliyyat və biznes proseslərini təkmilləşdirir. Şirkətin fəaliyyəti zamanı yarana bilən hər hansı bir şikayət İSO 10002:2018 beynəlxalq standartın tələblərinə uyğun olaraq, şikayətlərin idarə olunması prosesi üzrə tənzimlənir və şirkətə ünvanlanmış şikayətlərə səmərəli baxılmasını təmin etmək məqsədilə, prosesdə iştirak edən bütün tərəflərə hüquq və vəzifələri aydın və şəffaf şəkildə elan edilir.
  • Təşkilati tələblərə uyğunluq: İSO 9001:2015 və İSO 10002:2018 beynəlxalq standartların tələblərini nəzərə almaqla, effektiv idarəetməni və keyfiyyət standartlarını təmin etməyə yönəlmiş təşkilati normalara riayət edir.
  • Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə: Maraqlı tərəflərlə fəal qarşılıqlı əlaqə yaratmaq, məhsul və xidmətləri daim təkmilləşdirmək üçün rəy və şikayətlərin qəbul olunması vasitələrini artırır.
  • Komanda hazırlığı və inkişafı: Yüksək standart və bacarıq səviyyəsini təmin etmək, korporativ mühitdə keyfiyyət mədəniyyətini təşviq etmək üçün komandanın təlim və inkişafına sərmayə qoyur.
  • Maraqlı tərəflərin ehtiyaclarının nəzərə alınması: Cəmiyyət, səhmdarlar, istehlakçılar, əməkdaşlar, nəzarət orqanları, tərəfdaşlar da daxil olmaqla, maraqlı tərəflərin tələb və gözləntilərini təhlil edir və nəzərə alır.
  • Davamlı inkişaf: Prosesləri təhlil etməklə, göstəriciləri ölçməklə, səmərəliliyi və keyfiyyəti yüksəltmək üçün yeniliklərə açıq, davamlı təkmilləşmə mədəniyyətini təşviq edir.
  • Məmnuniyyətin ölçülməsi və artırılması:  Prosesləri tənzimləmək və təkmilləşdirmək üçün əldə edilən məlumatlardan istifadə etməklə, müştərilərin və digər maraqlı tərəflərin məmnunluğunu müntəzəm olaraq ölçərək təkmilləşdirmə tədbirləri görür.     

“Meqa Həyat Sığorta” ASC-nin komandası vahid keyfiyyət siyasətinin həyata keçirilməsini, Keyfiyyət menecment sisteminin bütün  proseslərinin və yeniliklərinin tətbiq olunmasını maraqla dəstəkləyir.